بچه رئیس 2

بچه رئیس 2


دسته بندی: اینا رو دیدی؟

رده سنی: 7+

امتیاز(imdb): 5.8

 01:46:53 2021پیشنهادات مشابه بچه رئیس 2
داستان بچه رئیس 2

در انیمیشن بچه رئیس 2 کسب و کار خانوادگی : برادران تمپلتون به دور از هم بزرگ شده اند، اما بچه رئیس جدید با رویکردی موثر، سعی در رساندن مجدد آن ها به هم دارد و بدین منظور از کسب و کار خانوادگی جدیدی الهام می گیرد.