گوبولینا قسمت 7:گل قهر و آشتی

گوبولینا قسمت 7:گل قهر و آشتی


دسته بندی: گوبولینا

رده سنی: 3+

امتیاز(imdb): 10.0

 00:25:28 1401

سایر قسمت ها پیشنهادات مشابه گوبولینا قسمت 7:گل قهر و آشتی
داستان گوبولینا قسمت 7:گل قهر و آشتی

طیاره خانم یک هدیه خیلی خاص و متفاوت به گلچه هدیه داده که اسمش گل قهر و آشتیه. گلچه قراره حسابی از هدیه‌ای که گرفته مراقبت کنه برای اینکار به بزلول میگه که باید از یک بزرگتر کمک بگیرن پس به طیاره خانم زنگ می‌زنند و ازش کمک می‌خوان. اما این گل قهر و آشتی یک ماجرای خیلی عجیب داره.