ویلوبی ها

ویلوبی ها


دسته بندی: چون بقیه دوست داشتن

رده سنی: 7+

امتیاز(imdb): 6.3

 01:31:46 2020پیشنهادات مشابه ویلوبی ها
داستان ویلوبی ها

هنگامی که فرزندان خانواده ی ویلوبی به دست والدین خودخواهشان رها می شوند. حال آنها باید یاد بگیرند که چگونه ارزش های سنتی خود را با جهان معاصر سازگار کنند و خانواده ای مدرن خلق کنند. آنها نقشه ای فریبنده برای فرستادن والدین خودخواهشان به مرخصی دارند…