بلیپی به باغ وحش می رود

بلیپی به باغ وحش می رود


دسته بندی: چون بقیه دوست داشتن

رده سنی: 3+

امتیاز(imdb): 6.7

 00:13:10 2014پیشنهادات مشابه بلیپی به باغ وحش می رود
داستان بلیپی به باغ وحش می رود

با بلیپی همه چیز رو یاد بگیر! بلیپی سریال آموزشی مخصوص بچه هاست که توی هر قسمت اون میستونن چیزای تازه ای یاد بگیرن و با بلیپی همراه بشن تا دنیای جدیدی رو کشف کنن