پرندگان خشمگین قسمت 1

پرندگان خشمگین قسمت 1


دسته بندی: پرندگان خشمگین

رده سنی: 3+

امتیاز(imdb): 6.2

 00:10:09 2022

سایر قسمت ها پیشنهادات مشابه پرندگان خشمگین قسمت 1
داستان پرندگان خشمگین قسمت 1

رد، چاک، بمب و استلا و بقیه پرندگان خشمگین تابستان دیوانه واری را در اردوگاه اسپلینتروود می‌گذرانند ....