بلیپی یادگیری درباره فضا

بلیپی یادگیری درباره فضا


دسته بندی: چون بقیه دوست داشتن

رده سنی: 3+

امتیاز(imdb): 6.7

 00:23:42 2014پیشنهادات مشابه بلیپی یادگیری درباره فضا
داستان بلیپی یادگیری درباره فضا

با بلیپی همه چیز رو یاد بگیر! بلیپی سریال آموزشی مخصوص بچه هاست که توی هر قسمت اون میستونن چیزای تازه ای یاد بگیرن و با بلیپی همراه بشن تا دنیای جدیدی رو کشف کنن