عصر یخبندان :داستان های اسکرات-قسمت1

عصر یخبندان :داستان های اسکرات-قسمت1


دسته بندی: عصر یخبندان :داستان های اسکرات

رده سنی: 7+

امتیاز(imdb): 7.5

 00:03:36 2021

سایر قسمت ها 

داستان عصر یخبندان :داستان های اسکرات-قسمت1

شش داستان باحال و خنده دار از بلاهای مختلفی که بر سر سنجاب بیچاره‌ی عصریخبندان می آید