سگ های نگهبان فصل چهارم قسمت 1

سگ های نگهبان فصل چهارم قسمت 1


دسته بندی: سگ های نگهبان فصل 1

رده سنی: 3+

امتیاز(imdb): 6.6

 00:11:48 2013

سایر قسمت ها پیشنهادات مشابه سگ های نگهبان فصل چهارم قسمت 1
داستان سگ های نگهبان فصل چهارم قسمت 1

شش سگ شجاع به فرماندهی پسری ده ساله به نام رایدر به صورت گروهی و با همکاری وفداکاری ماموریت های نجات انجام می دهند.