سگ های نگهبان فصل چهارم قسمت 42

سگ های نگهبان فصل چهارم قسمت 42


دسته بندی: سگ های نگهبان فصل 1

رده سنی: 3+

امتیاز(imdb): 6.6

 00:11:53 2013

سایر قسمت ها پیشنهادات مشابه سگ های نگهبان فصل چهارم قسمت 42
داستان سگ های نگهبان فصل چهارم قسمت 42

شش سگ شجاع به فرماندهی پسری ده ساله به نام رایدر به صورت گروهی و با همکاری وفداکاری ماموریت های نجات انجام می دهند.