اژدها سواران: شکار اژدهای طلایی

اژدها سواران: شکار اژدهای طلایی


دسته بندی: اینا رو دیدی؟

رده سنی: 12+

امتیاز(imdb): 5.2

 00:44:33 2020پیشنهادات مشابه اژدها سواران: شکار اژدهای طلایی
داستان اژدها سواران: شکار اژدهای طلایی

از اژدها سواران خواسته شده است تا تخم یک اژدهای طلایی بسیار گرانبها و ارزشمند را پیدا کرده و از آن در برابر دزدان دریایی شیطانی حفاظت کنند و اجازه ندهند تا به آن آسیبی وارد شود اما...