خرگوش های دیوانه

خرگوش های دیوانه


دسته بندی: اینا رو دیدی؟

رده سنی: 7+

امتیاز(imdb): 5.6

 01:03:06 2022پیشنهادات مشابه خرگوش های دیوانه
داستان خرگوش های دیوانه

در یک ماموریت فضایی به جای ربات‌ها، سه خرگوش دیوانه به مریخ فرستاده می‌شوند. اما پس از رسیدن به مقصد هیچ چیز مطابق برنامه‌های آن‌ها پیش نرفته و…