پیتر خرگوش 2

پیتر خرگوش 2


دسته بندی: چون بقیه دوست داشتن

رده سنی: 7+

 01:35:00 2021پیشنهادات مشابه پیتر خرگوش 2
داستان پیتر خرگوش 2

استان پیتر، خرگوشی شیطان و زبل که تلاش میکند مخفیانه به باغ سبزیجات کشاورزی برود و در این حال دشمنی پیتر خرگوشه با آقای مک گرگور شدت می گیرد چون هر دوی انها برای عواطف یک حیوان مهربان و عاشق که در کنار آنها زندگی می کند، رقابت می کنند