سگ های فضایی(بازگشت به زمین)

سگ های فضایی(بازگشت به زمین)


دسته بندی: تازه رسیده ها

رده سنی: 12+

 01:17:00 2020پیشنهادات مشابه سگ های فضایی(بازگشت به زمین)
داستان سگ های فضایی(بازگشت به زمین)

یک گرداب مرموز و خطرناک در مناطق گرمسیری اقیانوس اطلس ظاهر می شود. فضانوردان شجاع داستان، «بلکا» و «استرلکا» برای انجام تحقیقات عازم آنجا می شوند. آن ها با کمک دوستان خوبشان، باید راهی یک ماجراجویی گرمسیری شوند و با انجام یک مأموریت جسورانه، یک بار دیگر کره زمین را نجات دهند.