استیچ

استیچ


دسته بندی: تازه رسیده ها

رده سنی: 7+

 00:55:45 2003پیشنهادات مشابه استیچ
داستان استیچ

لیلو و دوستانش سعی دارند با استفاده از هوش و شجاعت، نقشه‌هایی طراحی کنند تا بتوانند کهکشان را از خطرات یک آزمایش شیطانی نجات دهند.