افسانه ماهی

افسانه ماهی


دسته بندی: تازه رسیده ها

رده سنی: 7+

 01:20:00 2000پیشنهادات مشابه افسانه ماهی
داستان افسانه ماهی

سه کودک پس از نوشیدن معجونی که توسط یک دانشمند خارج از مرکز ساخته شده است ، به طور تصادفی تبدیل به ماهی می شوند. هنگامی که بچه ها در دریا قرار می گیرند ، باید ظرف 48 ساعت پادزهر را پیدا کنند یا برای همیشه به عنوان ماهی باقی بمانند.