تارزان ۲

تارزان ۲


دسته بندی: آپلود

رده سنی: 7+

 00:58:00 2005پیشنهادات مشابه تارزان ۲
داستان تارزان ۲

مرحله ای از زندگی تارزان را نمایش می دهد که در آن تارزان بزرگ شده و خود را خالی از توانایی های گوریل های دیگر می بیند، او اکنون درباره هویت خود دچار شک و تردید شده. همین تردید شروعی می شود برای جستجوی تارزان به دنبال هویت واقعی خود و معنای خانواده...