روح

روح


دسته بندی: تازه رسیده ها

رده سنی: 12+

 01:39:00 2020پیشنهادات مشابه روح
داستان روح

داستان از جایی شروع می‌شود که جو گاردنر، این نوازنده موسیقی برای رفتن روی صحنه و رسیدن به آرزوی چندین و چندساله‌ش آماده می‌شود و درست در چندقدمی تحقق این آرزو، یک تصادف عجیب روح جو را به دنیایی دیگر می‌فرستد. اما جو گاردنرِ معروف، پس از بازگشت دوباره به دنیا، دیگر همان نوازنده قبلی نیست...