سانتا دستگیر می شود

سانتا دستگیر می شود


دسته بندی: تازه رسیده ها

رده سنی: 7+

امتیاز(imdb): 4.3

 00:56:00 2008پیشنهادات مشابه سانتا دستگیر می شود
داستان سانتا دستگیر می شود

ورونیکا دختری است که به به بابانوئل اعتقاد ندارد. ترور دوست صمیمی ورونیکا برای اثبات واقعی بودن بابانوئل تصمیم می گیرد شب سال نو بابانوئل را دستگیر کرده و ...