سرگذشت تخم مرغ عید

سرگذشت تخم مرغ عید


دسته بندی: اینا رو دیدی؟

رده سنی: 7+

امتیاز(imdb): 4.8

 01:25:00 2004پیشنهادات مشابه سرگذشت تخم مرغ عید
داستان سرگذشت تخم مرغ عید

در نیمه های شب در شهر تخم مرغی فردی مرموز یواشکی به یک نانوایی میرود و مقداری شیرینی می دزدد ولی کسی او را میبیند و دنبال او میکند اما قبل از ...