سگهای فضایی ماجراجویی گرمسیری

سگهای فضایی ماجراجویی گرمسیری


دسته بندی: تازه رسیده ها

رده سنی: 7+

 01:13:00 2020پیشنهادات مشابه سگهای فضایی ماجراجویی گرمسیری
داستان سگهای فضایی ماجراجویی گرمسیری

هنگامی که گرداب مرموز و خطرناکی در مناطق گرمسیری اقیانوس اطلس ظاهر می شود، محققانی به نام های بلکا و استرلکا برای تحقیق به آنجا اعزام می شوند.