کاراگاه راکسی و روح سرگردان

کاراگاه راکسی و روح سرگردان


دسته بندی: تازه رسیده ها

رده سنی: 7+

امتیاز(imdb): 5.08

 01:24:10 2007پیشنهادات مشابه کاراگاه راکسی و روح سرگردان
داستان کاراگاه راکسی و روح سرگردان

برای یک ماجراجویی ترسناک آماده هستید؟ با راکسیِ نه ساله، این دختر کنجکاو و نترس که عاشق حل معما است، آشنا شوید. اخیراً اتفاقات عجیبی در محل زندگی راکسی پیش آمده است، مبلمان خود‌به‌خود، حرکت می کنند، درها به هم می خورند و پنجره‌ها با شدت به هم برخورد می‌کنند. همه در شهر ترسیده اند، اما راکسی نه! او مصمم است بفهمد چه چیزی باعث این همه آشوب شده است. آیا عمارت قدیمی و متروک در شهر می‌تواند منشأ تمام اتفاقات عجیب این روزهای راکسی باشد؟