ماپت ها

ماپت ها


دسته بندی: تازه رسیده ها

رده سنی: 3+

امتیاز(imdb): 7.0

 01:32:53 2011پیشنهادات مشابه ماپت ها
داستان ماپت ها

ماپت ها بعد از چند سال در سال 2011 بازمی گردند.آنها نمایشی ترتیب می دهند تا بتوانند از این طریق سالن نمایشی که متعلق به آنها است را از چنگال فردی که برای تصاحب آن تلاش می کند نجات دهند و ...