ماهی آرزوها

ماهی آرزوها


دسته بندی: تازه رسیده ها

رده سنی: 12+

امتیاز(imdb): 3.1

 01:12:26 2012پیشنهادات مشابه ماهی آرزوها
داستان ماهی آرزوها

«ماهی آرزوها» درباره یک ماهی مخصوص است که هر هزار سال یکبار ظاهر می شود و یک آرزو را برآورده می کند. اما پسر بچه ای آرزو می کند که سفینه های ساتوران به زمین حمله کنند...