مریخی ها مامان میخوان

مریخی ها مامان میخوان


دسته بندی: تازه رسیده ها

رده سنی: 7+

امتیاز(imdb): 5.4

 01:22:40 2011پیشنهادات مشابه مریخی ها مامان میخوان
داستان مریخی ها مامان میخوان

میلو نام پسر جوانی است که با مادرش رابطه ای صمیمانه ای ندارد ، وقتی متوجه می شود افرادی از مریخ قصد دارند مادرش را با بردن به مریخ از او جدا کنند برای نجات مادرش دست بکار می شود...