هواپیماها ۲ (آتش و نجات)

هواپیماها ۲ (آتش و نجات)


دسته بندی: تازه رسیده ها

رده سنی: 7+

 01:21:06 2014پیشنهادات مشابه هواپیماها ۲ (آتش و نجات)
داستان هواپیماها ۲ (آتش و نجات)

آتش و نجات ساخته شرکت دیزنی است که در سال 2014 پخش شد داستان داستی هواپیمای معروف مسابقه است که میفهمد موتورش آسیب دیده و باید یه شغل جدید برای خودش پیدا کند و به هواپیماهای آتش نشان می پیوندد تا از پارک ملی و تاریخی پیستون پیک محافظت کند . وقتی که یک آتش شدید پارک را تهدید می کند ....