آواتار آخرین بادافزار قسمت چهارم  جنگ جویان کیوشی

آواتار آخرین بادافزار قسمت چهارم جنگ جویان کیوشی


دسته بندی: آواتار: آخرین بادافزار

رده سنی: 12+

امتیاز(imdb): 9.3

 00:22:43 2005

سایر قسمت ها پیشنهادات مشابه آواتار آخرین بادافزار قسمت چهارم جنگ جویان کیوشی
داستان آواتار آخرین بادافزار قسمت چهارم جنگ جویان کیوشی

در دنیایی که چهار عنصر آب آتش باد و آب قدرت های جادویی دارند صلح جهانی در خطر افتاده و آنگ آخرین کسی است که با تسلط به این چهار عنصر میتواند دنیا را به آرامش برساند