آواتار آخرین بادافزار قسمت ششم

آواتار آخرین بادافزار قسمت ششم


دسته بندی: آواتار: آخرین بادافزار

رده سنی: 12+

امتیاز(imdb): 9.3

 00:23:42 2005

سایر قسمت ها پیشنهادات مشابه آواتار آخرین بادافزار قسمت ششم
داستان آواتار آخرین بادافزار قسمت ششم

در دنیایی که چهار عنصر آب آتش باد و آب قدرت های جادویی دارند صلح جهانی در خطر افتاده و آنگ آخرین کسی است که با تسلط به این چهار عنصر میتواند دنیا را به آرامش برساند