قدمگاه خورشید

قدمگاه خورشید


دسته بندی: تازه رسیده ها

رده سنی: 12+

امتیاز(imdb): 5.0

 00:52:03 2022پیشنهادات مشابه قدمگاه خورشید
داستان قدمگاه خورشید

«قدمگاه خورشید» داستان اتفاقات محرم سال 61 هجری است تا ظهر عاشورا. همه‌چیز از نامه‌ها شروع شد، نامه‌هایی که در آن هزاران نفر از آدم‌ها از پیر گرفته تا جوان، از امام حسین خواسته بودند تا از مدینه به کوفه بیاید و آن‌ها را از دست یزید، حاکم خودخواه و ظالم‌شان نجات دهد. یزید که با شنیدن این خبر ترسیده بود که نکند دیگر همه‌چیز برای خودش نباشد، شرط کرد که همراهی با امام حسین یعنی کشته‌شدن...