بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 1

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 1


دسته بندی: بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1

رده سنی: 3+

امتیاز(imdb): 10.0

 00:06:36 2019

سایر قسمت ها پیشنهادات مشابه بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 1
داستان بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 1

بیم‌کوچولو تک‌وتنها تو جنگل راه افتاده تا قشنگ‌ترین گل جنگل رو برای مامانش پیدا کنه، اما هیچ اتفاقی از چشمای تیزبین شیر، سلطان جنگل، پنهان نمی‌مونه....