بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 28

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 28


دسته بندی: بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1

رده سنی: 3+

امتیاز(imdb): 10.0

 00:05:36 2020

سایر قسمت ها پیشنهادات مشابه بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 28
داستان بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 28

درسته رابطه سلطان جنگل و بیم‌کوچولو انقدر خصمانه نیست، اما شیر جنگل از هیچی برای خوردن نمی گذره، حتی از بیم‌کوچولو!