محله گل و بلبل قسمت 3

محله گل و بلبل قسمت 3


دسته بندی: محله گل و بلبل

رده سنی: 3+

سایر قسمت ها پیشنهادات مشابه محله گل و بلبل قسمت 3
داستان محله گل و بلبل قسمت 3

در این قسمت آقای بوقی یا همان برفک به بچه‌های بیش‌تری بوق می‌فروشد و باعث می‌شود محله پر از سروصدا شود. خانم چمنی از این موضوع خیلی عصبانی می‌شود و به آقای بوقی هشدار می‌دهد. آقای خوشحال و آقای نون خالی خور تصمیم گرفته‌اند توی گوش‌شان پنبه بگذارد تا سروصداها را نشوند. خانم چمنی با آقای بوقی برخورد می‌کند و به او می‌گوید حق ندارد در این محله بوق بفروشد. آقای بوقی می‌گوید بچه‌ها بوق را دوست دارند. ولی خانم چمنی همچنان مخالف است تا این‌که مرد بوق فروش ناگهان غیب می‌شود و خانم چمنی به نگهبان‌ها می‌گوید او را پیدا کنند! گلدون خان و بلبل خان در پارک مشغول حرف زدن هستند که ناگهان چشم‌شان به مرد بوق فروش می‌افتد...