خل و چل ها فصل ۵ قسمت 1

خل و چل ها فصل ۵ قسمت 1


دسته بندی: خل و چل ها

رده سنی: 3+

 00:07:00 2016

سایر قسمت ها پیشنهادات مشابه خل و چل ها فصل ۵ قسمت 1
داستان خل و چل ها فصل ۵ قسمت 1

خل و چل‌ها هفت نفرن؛ هفت تا موجود شکل لوبیا. ولی چرا بهشون می‌گن خل و چل‌ها؟ چون واقعا هم خلن هم خنگ. هر کاری بگی از این موجودات برمیاد. در واقع هرروز یه مشکل تازه سر هم می‌کنن و بعد باید عقل‌های نداشته‌شون رو روی هم بریزن و حلش کنن. درسا خل‌ و چل‌ها رو برات آورده تا ببینی و یه دل سیر از دست خل‌بازی‌های این هفت نفر بخندی.