پاندای کونگ فو کار فصل ۲ قسمت 1

پاندای کونگ فو کار فصل ۲ قسمت 1


دسته بندی: پاندای کنگ فو کار فصل ۲

رده سنی: 3+

 00:18:00 2008

سایر قسمت ها پیشنهادات مشابه پاندای کونگ فو کار فصل ۲ قسمت 1
داستان پاندای کونگ فو کار فصل ۲ قسمت 1

"لگد زدن، مشت زدن، چرخیدن و اوج گرفتن! پو، پاندای چاق و باهوشیه که می‌خواد از اسرار کونگ‌فو سردربیاره و یه جنگجوی افسانه‌ای بشه.فقط یه چیزه که راه رسیدن به این رویا رو سخت کرده.حواس‌پرتی و عاشق غذاهای خوشمزه بودنِ پو، نظم کلاس رو به هم زده و همه رو عصبانی کرده.ولی خب استاد شیفو صبورتر از این حرفاست.، اون قراره به پو ثابت کنه شجاعت و تلاش همون چیزایی‌ن که می‌تونن یه پاندای چاق رو به یه جنگجوی افسانه‌ای تبدیل کنن."