پرندگان خشمگین: کارگاه خلاقیت فصل 2 قسمت 1

پرندگان خشمگین: کارگاه خلاقیت فصل 2 قسمت 1


دسته بندی: پرندگان خشمگین: کارگاه خلاقیت فصل 2

رده سنی: 3+

 00:01:00 0

سایر قسمت ها پیشنهادات مشابه پرندگان خشمگین: کارگاه خلاقیت فصل 2 قسمت 1
داستان پرندگان خشمگین: کارگاه خلاقیت فصل 2 قسمت 1

ببینین پرندگان خشمگین کجا اومدن! بله، کارگاه خلاقیت. شما هم جا نمونین چون قراره کلی از دست پرندگان خشمگین بخندین و در کنارشون کلی کار خلاقانه یاد بگیرین. پس از درسا تکون نخورین که یه ماجراجویی بامزه توی راهه.