گوریل انگوری قسمت 4

گوریل انگوری قسمت 4


دسته بندی: گوریل انگوری

رده سنی: 3+

امتیاز(imdb): 6.9

 00:10:00 1975

سایر قسمت ها 

داستان گوریل انگوری قسمت 4

گوریل انگوری با دوستش، بیگلی بیگلی، به سفرهای مختلفی رفت. اونها با مشکلات زیادی روبرو شدن، اما همیشه با کمک همدیگه موفق شدن. گوریل انگوری با مهربانی خودش، دل همه رو برد. اون یه دوست واقعی بود.