حکایت دریای زمین

حکایت دریای زمین


دسته بندی: چون بقیه دوست داشتن

رده سنی: 7+

امتیاز(imdb): 6.4پیشنهادات مشابه حکایت دریای زمین
داستان حکایت دریای زمین

آرن که آواره بیابان‌ها شده، توسط کیمیاگری به نام شاهین او را نجات می یابد و در منزل زنی پناه می‌گیرد. اکیمیاگر خبیثی به نام تارتن که میخواهد راز زندگی ابدی را پیدا کند زن و آرن را به گروگان گرفته و جادوگر را به دام می اندازد...