فندق چیه!

فندق چیه!


دسته بندی: فندق چیه!

رده سنی: 3+پیشنهادات مشابه فندق چیه!
داستان فندق چیه!

درسایی عزیز برای رسیدن به مقام فندقی : باید ویدئو‌های درسابازار رو تا آخر ببینی و یا اپ‌های درسابازار رو نصب کنی اونوقت با هر تعداد که فندق‌هات افزایش پیدا کنه به مقام فندقی میرسی و برنده جوایز "خانواده درسا "میشی. پس عجله کن ...